1.Hội nghị Tổng kết CTCLQG 2023.jpg.png
2. Sư kiện ra mắt Hệ thống Vitimes.jpg.png
3. Hội nghị Ban điều hành QTC lần 49.webp.png
4. Hội nghị bệnh phổi toàn cầu.jpg.png

Hội nghị Tổng kết CTCLQG 2023

.

1 / 1

VĂN BẢN TÀI LIỆU

Tìm hiểu thêm

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Tìm hiểu thêm
1 / 1

TS.BSCC Đinh Văn Lượng

Trưởng ban

PGS. TS. Nguyễn Bình Hòa

Phó Trưởng ban

PGS. TS. Vũ Xuân Phú

Phó Trưởng ban

TS.BS. Nguyễn Kim Cương

Thành viên

ĐỐI TÁC

  • TGF.png
  • CDC.jpg
  • WHO.png
  • STBP.png

THƯ VIỆN ẢNH VÀ VIDEO

1 / 1

Liên hệ với chúng tôi

Tên
Email
Số điện thoại
Vị trí đăng ký
Tiêu đề
Nội dung

* Dung lượng ảnh không quá 10MB