GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Chương trình Chống lao Quốc gia, một sáng kiến quan trọng và lâu dài của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại căn bệnh lao. Chúng tôi tự hào giới thiệu về chương trình này, không chỉ là một nỗ lực y tế công cộng mà còn là minh chứng cho cam kết và tận tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe cho mọi người dân Việt Nam.

.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1 / 1
1957

Bắt đầu triển khai công tác chống lao.

.

1989

Thí điểm triển khai chiến lược “Điều trị ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp” (DOTS).

.

1992 – 1999

Mở rộng áp dụng chiến lược DOTS ra toàn quốc.

.

1995

Dự án phòng, chống lao nằm trong CTMTQG.

.

1997

Đạt chỉ tiêu của TCYYTG đặt ra về phát hiện trên 70% số ca mắc lao và điều trị khỏi trên 85% số phát hiện.

.

2006-2007

Triển khai thành công Điều tra mắc lao toàn quốc lần 1 (VINCOTB-06)

.

2011-2012

Triển khai Điều tra kháng thuốc toàn quốc lần 4.

.

2014

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

.

2017

Triển khai thành công Điều tra mắc lao toàn quốc lần 2.

.

2018

Thành lập Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB).

.

2019

Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (Ủy ban 45).

.

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Tìm hiểu thêm
1 / 1

TS.BSCC Đinh Văn Lượng

Trưởng ban

PGS. TS. Nguyễn Bình Hòa

Phó Trưởng ban

PGS. TS. Vũ Xuân Phú

Phó Trưởng ban

TS.BS. Nguyễn Kim Cương

Thành viên

CHỨC NĂNG

CTCLQG bao gồm 4 tuyến: Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã. Càng xuống tuyến cơ sở (tuyến huyện và xã) mạng lưới chống lao càng lồng ghép vào hệ thống y tế chung và các Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người dân có điều kiện tiếp cận với dịch vụ phòng chống bệnh lao chất lượng cao. Tại các tuyến sẽ có sự phối hợp lồng ghép với hệ thống y tế tư, y tế công, các đối tác, tổ chức xã hội cùng tham gia phòng, chống bệnh lao.

NHIỆM VỤ

CTCLQG bao gồm 4 tuyến: Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã. Càng xuống tuyến cơ sở (tuyến huyện và xã) mạng lưới chống lao càng lồng ghép vào hệ thống y tế chung và các Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người dân có điều kiện tiếp cận với dịch vụ phòng chống bệnh lao chất lượng cao. Tại các tuyến sẽ có sự phối hợp lồng ghép với hệ thống y tế tư, y tế công, các đối tác, tổ chức xã hội cùng tham gia phòng, chống bệnh lao.

MẠNG LƯỚI CHỐNG LAO VIỆT NAM

Cập nhật thường xuyên các đơn vị trực thuộc Mạng lưới Chống lao Việt Nam